NARKOTIKA-RELATEREDE DØDSFALD I DANMARK 2014 – 2017

Antidote Danmark har fået aktindsigt fra Rigspolitiet i de Narkotikarelaterede dødsfald i Danmark fra og med 2014 til og med 2017.

Det er første gang tallene fra 2017 bliver offentliggjort.

De registrerede dødsfald fra Rigspolitiet giver et meget nuanceret indblik i dødsfaldet: Alle personer, hvor Politiet bliver indblandet og med mistanke om narkotika, skal obduceres af Institut for Retsmedicin, der registrerer stoffer i blodet. I forhold til sagen bliver findested også registereret.

Det giver os et nu og her billede af dødeligheden blandt stofbrugere i Danmark.

Fentanyl

Antidote Danmark og Sundhedsstyrelsen har været ude at advare om et nyt og ekstremt stærkt stof Fentanyl. Stoffet har også været meget omtalt i medierne. Stoffet har skabt en epidemi af overdoser i USA og Canada. I vores nabolande ser vi en stor stigning i stoffet.

Fentanyl er 75 – 10.000 gange stærkere end morfin og en overdosis sker meget hurtigt. Modgift og iltning er eneste mulighed for at overleve en dødelig dosis fentanyl.

I 2017 er der registreret fentanyl i 17 personer af de registrerede narkotikarelaterede dødsfald.

De fordeler sig med 5 personer i København, 2 personer i Nordsjælland, 1 person i Syd- og Sønderjylland, 4 personer i Sydøstjylland, 1 person i Østjylland og 4 personer i Nordjylland.

De narkotika-relaterede dødsfald over fire år fra og med 2014 til og med 2017 pr. indbygger:

Oversigt over narkotika-relaterede dødsfald i bydelene i København:

Samlet tal Antidote dødeligheden

Yderligere informationer via daglig leder i Antidote Danmark

Michael Lodberg Olsen 2585 2485

Antidote Danmark 8. oktober 2018

 

STOP OVERDOSIS DØDSFALD

 

Narkotikarelaterede dødsfald er siden 1994 stagneret på omkring 250 dødsfald om året! Ingen indsats har indtil nu formået at knække den triste statistik af døde stofbrugere, der er blandt de højeste i EU.

Tal fra Rigspolitiet over de narkotikarelaterede dødsfald, som Antidote Danmark har fået aktindsigt i, giver for første gang indblik i dødeligheden blandt stofbrugere i 2017.

Ingen indsats har siden 1994 været ambitiøs nok til at knække den alt for store dødelighed. Der mangler politisk handlekraft for at forebygge dødeligheden blandt stofbrugere i Danmark.

Samtidig stopper støtten til at udbrede modgift, der kan forhindre en i at dø af en overdosis 31. december 2018!

Indsatsen stopper i Danmark – samtidig med at Sverige og Norge laver nationale strategier og satser stort på at bekæmpe overdosis-dødsfald.

Antidote Danmark udgiver:

NATIONAL STRATEGI FOR AT FOREBYGGE OVERDOSIS-DØDSFALD I DANMARK
– med de nyeste tal for de narkotikarelaterede dødsfald i Danmark og en konkret vision for at knække den triste kurve af alt for mange danskere, der dør af stoffer.

I 2017 blev der registreret 256 døde. Det meget omtalte farlige stof fentanyl, som Antidote Danmark og Sundhedsstyrelsen har advaret imod, blev set i blodet i 17 af de døde stofbrugere.

Hent visionen om en national strategi for at forebygge overdosis-dødsfald:

National strategi FINAL

ANTIDOTE ÅRSRAPPORT 2017

Overdosis dødeligheden i Danmark er størst i provinsen og frygtes at stige, hvis vi ikke gør noget.
Flere i Danmark dør af narkotika end i trafikken. Et trist tal der højst sandsynligt kommer til at stige, hvis vi ser på Norge, Sverige, USA og Canada.
Antidote Danmark har siden 2013 arbejdet på at forebygge overdosis og narkotikarelaterede dødsfald med undervisning og udbredelse af en simpel modgift, der effektivt kan redde en person fra en dødelig overdosis.

Vi har fået aktindsigt fra Rigspolitiet i tallene for narkotikarelaterede dødsfald i Danmark og analyseret data:

Top 10 listen: Hvor dør flest af en overdosis illegale stoffer:

1 Samsø
2 Halsnæs
3 Nordfyn
4 Herlev
5 Sorø
6 Bornholm
7 Guldborgsund
8 Esbjerg
9 Herning
10 København

Vi ser en ny trist tendens i Danmark – Et ekstremt stærkt stof Fentanyl har taget sit indtog. Det er 50 gange stærkere end heroin og 100 gange stærkere end morfin.
Antidote Danmark ser det nu i Danmark specielt i Jylland. Og der er allerede flere meldinger om overdosis dødsfald i 2017 pga fentanyl.
Årsrapporten fra Antidote Danmark indeholder VIDEN, LØSNINGER OG INSPIRATION til at forebygge overdosis og narkotikarelaterede dødsfald.

Repporten kan hentes her: ÅRSRAPPORT ANTIDOTE DANMARK 2017

Yderligere info Michael Lodberg Olsen
Social iværksætter, initivtager og daglig leder i Antidote Danmark
Mobil: 2585 2485