Vil du være med til at stoppe overdosis dødsfald?

NGO’en Antidote Danmark søger en sygeplejerske til pionerarbejde indenfor forebyggelse af overdosis dødsfald i Danmark.

Siden starten af 90’erne har dødeligheden blandt stofbrugere ligget på omkring 250 dødsfald om året. Ingen indsats indtil videre har kunne få nedbragt den alt for store overdødelighed blandt stofbrugere. Vi ved fra udenlandske erfaringer at massiv udbredelse af viden om overdosis håndtering og modgiften Naloxone kan nedbringe overdosis dødsfald!

Antidote Danmarks mission er at nedsætte overdosisdødeligheden i Danmark.

Vi har modtaget støtte fra Sundhedsministeriet til at nå de stofbrugere der dør af stoffer som ikke har kontakt med de kommunale misbrugscentre (over 50%).
Du skal med os ud og finde målgruppen, pårørende og fagpersoner tæt på stofmiljøet – for at udbrede modgift og viden. En stor del af dit arbejde vil bestå i at opsøge målgruppen,
undervise, formidle og kommunikere omkring arbejdet til offentligheden samt koordinering af undervisning og frivillige.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med daglig leder, en stærk bestyrelse bestående af læger og sygeplejersker og en flok engagerede og fagligt dygtige frivillige.

Vi søger en sygeplejerske med handlekraft, initiativ, evner og lyst til formidling af viden om et tabuiseret område og som møder stofbrugerne og miljøet uden fordomme.

Mulighederne er store. Indsatsen vil have stor effekt og vil gøre forskellen mellem liv og død for en sårbar gruppe borgere. Dertil en høj grad af medbestemmelse, fleksibilitet og gode
referancer til din fremtidige karriere. Lønnen dårlig.

Vi opfordre alle til at søge! Også nyuddannede sygeplejersker!

Ansættelse foreløbigt et år (2020) med gode muligheder for forlængelse. Start 1.1 eller asap.

Mere info:
www.antidote.dk og www.facebook.com/antidotedanmark eller via daglig leder Michael Lodberg Olsen 2585 2485

Ansøgningsfrist 15.12 2019 til mlo@antidote.dk