Om os

Forebyggelse af overdosis dødsfald i Danmark

Siden 1994 har overdosis dødsfaldene i Danmark ligget mellem 200 og 300 døde stofbrugere hvert eneste år. 1 23 år er gået uden en samlet indsats, der knækker den farlige hverdag for stofbrugere og dyre regning for sundhedsvæsnet.

De fleste dødelige overdoser sker med opiater (heroin, morfin, fentanyl, metadon etc), men kan behandles med en simpel og ufarlig modgift. Det Europæiske Narkotikaovervågningscenter, EMCDDA, anslår, at der for hver dødelig overdosis forekommer 20-25 non-fatale overdoser, der bl.a. kan medføre hjerneskader, nedsat lungefunktion og neurologiske skader. 1

Udenlandske erfaringer med at udlevere og uddanne stofbrugere i anvendelsen af modgift og håndtering af overdoser viser, at dødeligheden kan nedsættes med op til 50%! markant.

Målet nu er at få modgiften ud der, hvor stofbrugerne er. Tilgængeligheden er nøgleordet for at mindske dødeligheden blandt stofbrugere i Danmark. En udenlandsk undersøgelse viser, at for hver fem modgiftssæt der er i omløb bliver ét brugt. Et liv potentielt reddet for hver femte modgiftssæt, der bliver uddelt.2
Et mindre dansk forsøg bekræfter de udenlandske erfaringer.3

ANTIDOTE Danmark er en NGO hvis formål er at tilbyde stofbrugere, pårørende og fagpersoner kursus i overdosishåndtering og oplæring i brug af modgift og at sørge for at modgiften bliver tilgængelig. Vi har udviklet et kursus der på stofbrugernes præmisser kan gøre stofbrugerne i stand til at håndtere en overdosis, ved brug af modgiften.4

Vi følger retningslinier fra Sundhedsstyrelsen og WHO. Vores algoritme er godkendt af Dansk Råd for Genoplivning.

Det er målet at gøre projektet landsdækkende og nå ud til stofbrugerne i de byer og områder hvor behovet er størst. Målet er at uddanne nøglepersoner i andre byer således at de kan fortsætte arbejdet tæt på stofbrugerne og at Antidote Danmark derfor bliver overflødig og vi kan lukke foreningen.

ANTIDOTE DANMARK er et netværk af læger, sygeplejesker og andre engagerede borgere. Netværket stod bag Det Mobile Fixerum – Danmarks første lovlige fixerum – der skabte national lovgivning, så kommuner nu er ved at etablere fixerum i de større byer.

ANTIDOTE DANMARK
KONTAKT: INFO@ANTIDOTE.DK
TELEFON: 2585 2485
www.antidote.dk
www.facebook.com/antidotedanmark

 

1 Årsberetning 2010 – Narkotikasituationen i Europa, p. 17, www.sst.dk.
2 Community-Based Opiod Overdose Prevention Programs Providing Naloxone – United States. 2010. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6106a1.htm
3 Forsøg med distribuering af Naloxon til stofafhængige til forebyggelse af opioid-overdosisdødsfald i København Kommune. Hent rapport her: http://www.hjemlosesundhed.dk/downloads/Overdosisrapport_2013.pdf
4 Phillip O. Coffin og Sean D. Sullivan, 2013, Cost-Effectiveness of Distributing Naloxone to Heroin Users for Lay Overdose Reversal, Ann Intern Med. 1 January 2013;158(1):1-9. http://annals.org/article.aspx?articleid=1487798. Pressemeddelelse og kort resume tilgængelig på: http://www.overdosepreventionalliance.org/2012/12/press-release-naloxone....