FØRSTEHJÆLP OG MODGIFT VED EN OVERDOSIS

Som stofbruger er du udsat for en stor fare ved at indtage stoffer. Der dør mellem 210 og 300 mennesker om året af en overdosis - primært af metadon og heroin. Det er flere end der dør i trafikken!

Følgende giver dig viden og redskaber til at redde en stofbruger med en overdoses af metadon og heroin. Du kan ikke redde dig selv fra en overdosis - men dine venner eller pårørende kan med de rette redskaber og modgift ved hånden redde dig!

Modgiften er lige nu et lægeordineret præperat. - Det betyder, at der skal en ordinerende læge ind over - enten din egen praktiserende læge, lægen på dit kommunale stofcenter eller via Antidote Danmark.

Overlæge Kasper Iversen og læge Anders Bang fortæller og demonstrere hvordan du kan redde en fra en overdosis:

 

Modgiften virker KUN mod overdosis af opiater: Metadon, heroin, morfin, kodein etc.

Opiater virker ved at stimulere receptorer i hjernen der medfører
• Sløvhed
• Nedsat vejrtrækning
• Nedsat smertetærskel
• Kvalme/opkastning
• Forstoppelse

Den sløvende og vejrtrækningshæmmende effekt øges ved samtidig indtagelse af alkohol eller benzodiazepiner (Stesolid, Oxazepam, Clopoxid, Risolid).
Halveringstiden for Naloxon er kortere end for opioider. Det vil sige, at modgiften virker kortere tid en opiater. Ved overdosis, skal man derfor observeres i min 4. timer efter behandling med modgift!

Symptomer på overdosis:
• Små pupiller
• Bevidstløshed
• Manglende vejrtrækning
• Blå læber
• Blå negle
 

Modgift er ufarligt for andre og kan ikke bruges som et nydelsesmiddel. Det eneste modgiften gør er, at neutralisere opiater så de ikke længere virker i kroppen. Modgiften virker ca 60-90 minutter.

Her fortæller sygeplejeske Maria Bonde om en situation, hvor hun blev kaldt til en stofbruger med en overdosis:

You Tube video med et barn der viser, hvor let det er at bruge modgift.